Registrační formulář
Heslo musí obsahovat alespoň jedno velké písmeno, jedno malé písmeno a jednu číslici.