Sdílejte!

INFORMACE O OBNOVENÍ ČINNOSTI

Výkonný výbor MFK N. Město n/M po svém jednání ve středu dne
6.5.2020 vydává toto prohlášení, týkající se obnovení činnosti v
květnu 2020.
V souvislosti s uvolněním celospolečenských omezení bude činnost
klubu obnovena v pondělí 11.5.2020. Hráči, rodiče a další členové klubu
budou respektovat tyto podmínky:

1. Opatření týkající se omezení šíření viru COVID-19 budou
aktualizována dle epidemiologické situace v ČR

2. MFK NMnM má sportoviště pronajato od SK NMnM. V současné době
nemá SK NMnM stanovena žádná zvláštní protiepidemická provozní
opatření; pokud však budou vyhlášena, jsou sportovci MFK NMnM
povinni se jimi řídit.

3. Pro jarní část sezóny je k dispozici pouze hřiště s umělou trávou,
travnaté hřiště je v rekonstrukci. Pro sportovce MFK NMnM platí přísný
zákaz vstupu na hlavní část stadionu, zejména na travnatou plochu.
Trenéři a vedoucí družstev budou dále instruováni k těmto opatřením:

a) Do délky tréninkových jednotek se započítává i pohyb hráčů v okolí
hřiště. Jednotlivé věkové kategorie se nesmí fyzicky prolínat (návaznost
na omezení ve školní docházce). V praxi to znamená, že tréninkové
jednotky budou v případě potřeby ukončovány o cca 10 min. dříve. Tím
vznikne prostor pro opuštění areálu končící skupiny a bezpečný příchod
skupiny začínající.

b) Menší děti budou vyzvedávány po tréninku bez zbytečných prodlev.
Pokud toto rodiče nezajistí, nebude jejich dítě připuštěno k příštímu
tréninku.

c) Nebudou tolerovány kázeňské přestupky dětí, které by byly v rozporu
s obecnými protiepidemickými opatřeními. Pokud se vyskytnou, trenéři
takového hráče vykáží z tréninku tak, aby neohrožoval ostatní. Rodiče
jsou povinni si ho okamžitě vyzvednout.

d) Je zakázáno volné odkládání občerstvovacích lahví v bezprostředním
okolí hřiště. Místo k odkládání lahví bude vymezeno trenéry. Lahve
budou uzavřeny v obalu (batoh, igelitová taška) a podepsány.

e) Veškeré osoby (hráči, rodiče, realizační tým) se pohybují ve
sportovním areálu s rouškami. Hráči a trenéři roušky odkládají před
vstupem na hrací plochu, ideálně do tašek a batohů, ve kterých mají
občerstvovací lahve. Po skončení tréninku si roušky znovu nasazují
ihned po opuštění hrací plochy.

f) V prostoru před šatnami budou volně přístupné dezinfekční prostředky
pro hráče, rodiče a další návštěvníky areálu, kteří je potřebují použít.

g) Do odvolání nejsou přístupné šatny a sprchy. Toto je třeba zohlednit
zejména v případě deštivého počasí (věci na převlečení ukládat do
igelitové tašky apod.)

h) Veřejné WC je k dispozici, jeho použití se řídí nařízeními SK NMnM.

i) Po skončení tréninkové jednotky bude provedena dezinfekce
sportovního vybavení (míče, kužely apod.). Za dodržování tohoto
opatření odpovídají trenéři jednotlivých kategorií.

j) Podmínky činnosti klubu podléhají obecným celospolečenským
opatřením, bránící šíření viru COVID-19, a budou v návaznosti na ně
aktualizovány. Informace budou předávány prostřednictvím trenérů (e-
mailové adresáře, Facebook apod) a webových stránek MFK NMnM.