MFK

MFK pořádalo dne 9.2.2019 valnou hromadu

11. 02. 2019 19:57 | autor: endymion

Z á p i s

z Valné hromady Městského fotbalového klubu Nové Město nad Metují z. s.

konané dne 9. 2. 2019

Místo konání:  vinárna „Do sklepa“ Malecí Nové Město nad Metují

Přítomní členové:       viz příloha č. 1 (presenční listina)

Hosté: Ing. Petr Vítek - předseda OFS

V souladu se stanovami MFK Nové Město nad Metují proběhla dne 9. 2. 2019 řádná Valná hromada MFK, která se řídila tímto programem:

1)    Zahájení, přivítání hostů

2)    Volba mandátové a návrhové komise

3)    Zpráva o činnosti MFK za rok 2018, hlavní směry činnosti na rok 2019

4)    Vyhodnocení nejlepších hráčů ml. kategorií

5)    Zpráva mandátové komise

6)    Zpráva kontrolní a revizní komise

7)    Projednání a schválení

a)    výsledků hospodaření MFK v roce 2018

b)    výše členských příspěvků na rok 2019

c)    návrh rozpočtu MFK na rok 2019

d)    zprávy o činnosti v roce 2018 a hlavních směrů činnosti MFK na rok 2019

e)    návrh na složení VV MFK

f)     návrh na zvolení předsedy VV MFK

g)    návrh na předsedkyni a členy kontrolní a revizní komise

8)    Diskuse a vystoupení hostů

9)    Návrh na usnesení VH

10) Závěr

Na základě tohoto programu valná hromada MFK Nové Město nad Metují schválila:

1)    Zprávu o činnosti MFK za rok 2018 přednesenou předsedou klubu Ivo Janečkem

2)    Výsledky hospodaření za rok 2018 a návrh rozpočtu MFK na rok 2019 (příloha č. 2).

3)    Hlavní směry činnosti MFK na rok 2019 – přednesl Ivo Janeček

4)    Výši členských příspěvků na rok 2019 v částce 2.200,- Kč aktivní člen a 700,- Kč pasivní člen.

5)    složení VV MFK  - Ing. Tomáš Hubka, Ph.D. - místopředseda, Václav Poláček - pokladník, Jaroslav Macháček - sekretář, Petr Hable - tajemník, Robert Borůvka, Josef Ťokan, MUDr. Jan Bělobrádek, Petr Čerenkov, Ing. Vilém Maur ml., Ing. Jiří Forman

6)    Předsedu VV MFK -  byl zvolen Ivo Janeček

7)    Předsedkyni kontrolní a revizní komise MFK  Andreu Borůvkovou a členy Andreu Zítkovou, Tomáše Bartošíka

8)    Diskuse

9)    Závěr Valné hromady provedl předseda klubu Ivo Janeček.

Následovalo občerstvení a neformální posezení členů a hostů.

Fotografie z valné hromady: ZDE

Komentáře k článku

*
  | Napsat můžete ještě 400 znaků | Formátování
*
Kolik je 9 + 1: