Dne 6.5.2020, v souvislosti s ukončením nouzového stavu v ČR, vydal VV MFK
NMnM prohlášení k obnovení činnosti klubu. V jeho rámci stanovil pravidla, která
měla všechny zainteresované osoby (hráče, realizační týmy, funkcionáře, rodiče,
diváky) chránit před potenciální nákazou v souvislosti s činností klubu.
Těmito opatřeními se klub řídil i v období letní přípravy, včetně letního soustředění
mládeže.

Dne 20.8.2020 večer byl sdělen pozitivní výsledek testu COVID-19 jednomu z hráčů
mladšího dorostu. Následně, 21.8.2020 dopoledne, byla činnost celého týmu
pozastavena a klub vstoupil do jednání s Krajskou hygienickou stanicí KHK (KHS) a
Krajským fotbalovým svazem KHK (KFS) s následujícími závěry:

– všichni hráči i realizační tým mladšího dorostu mají nařízenou karanténu, jejíž délka
bude upřesněna KHS
– opatření realizovaná MFK NMnM jsou dostatečná, není třeba omezovat činnost
dalších družstev
– nedošlo k ohrožení soupeře z víkendového mistrovského utkání, zde nejsou třeba
další protiepidemická opatření
– byla podána žádost na KFS o odložení následujících 3 mistrovských utkání
mladšího dorostu.

S vysokou pravděpodobností lze očekávat, že v následujících týdnech bude pozitivně
testovaných osob přibývat (v souvislosti se zlepšeným vyhledáváním kontaktů a
vyšším počtem testů). A to nejen mezi našimi členy, ale i v rámci rodinných kontaktů
nebo u našich soupeřů.

Není tedy důležité „kdo, kdy a jak“, ale jaká preventivní opatření přijmeme, zda jsme
ochotní je dodržovat, a jak dokážeme být pružní v případě pozitivního výsledku u
kohokoliv. V současné době jsou vnitřní pravidla MFK NMnM dostatečná, prosíme o
jejich dodržování (zejména pohyb v šatnách, používání občerstvovacích lahví u dětí,
dezinfekce, nezatajování případných pozitivních testů v okolí hráčů). Jen v případě
vzájemného respektu dokážeme současnou složitou situaci překlenout, aniž bychom
museli řadu dětí i dospělých připravit o možnost sportovat.

Zároveň přejeme pozitivně testovanému hráči MFK NMnM brzké uzdravení, přestože
průběh jeho onemocnění je klinicky velmi mírný.

Informace o dalším vývoji protiepidemických opatření u týmu mladšího dorostu
budeme v případě potřeby aktualizovat. Transparentnost a široká informovanost jsou
v zájmu celé komunity, zároveň odpovídají dlouhodobé filozofii klubu MFK NMnM.

VV MFK Nové Město nad Metují